HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 03 Tháng 10 2018
Thứ tư 03 Tháng 10 2018
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A regularity condition in polynomial optimization
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lech's inequality, the St\"{u}ckrad--Vogel conjecture, and uniform behavior of Koszul homology
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý (ĐH FPT)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới