HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 9 2018
Thứ năm 27 Tháng 9 2018
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs" (part 2)
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới