HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 26 Tháng 9 2018
Thứ tư 26 Tháng 9 2018
08:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some mathematical issues behind Sudoku puzzles
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Nga

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Minimal surfaces in $\widetilde{{\rm PSL}_2(\mathbb{R})}$
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Hoàng (ĐHKHTN)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới