WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 27 September 2018
Thursday 27 September 2018
09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Proper Connection number of Graphs" (part 2)
Speaker: Doan Duy Trung

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications