HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 04 Tháng 4 2018
Thứ tư 04 Tháng 4 2018
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding Shortest Gentle Paths on Convex Terrains by the Method of Multiple Shooting
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible decomposition of powers of edhe ideals
Báo cáo viên: Marcel Morales (Institutre Fourier Grenoble and VIASM)

09:30 

Xêmina Giải tích
On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, I
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới