HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, I
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 4/4/2018

Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this series of lectures I will first recall some classical achievements on the Navier-Stokes equations. Then I will focus on recent results concerning the Navier-Stokes equations in a half space.

Trở lại

Công bố khoa học mới