HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 24 Tháng 1 2018
Thứ tư 24 Tháng 1 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals
Báo cáo viên: Ngô Việt Trung (Viện Toán học)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On the global holderian error bound of polynomial functions
Báo cáo viên: Hà Huy Vui

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới