HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 12 Tháng 1 2017
Thứ năm 12 Tháng 1 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới