HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương
Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày một số mô hình đồ thị lớn được sử dụng để mô phỏng các mạng phức tạp. Những đồ thị này có các tính chất rất đặc biệt và mang tính phổ quát về phân bố bậc, về đường kính của đồ thị, về mật độ canh (mật độ toàn cục), về tính co cụm (mật độ địa phương). Để sinh ngẫu nhiên các đồ thị lớn với các tính chất này, đã có nhiều thuật toán, chúng tôi sẽ phân tích các tính chất đạt được và các hạn chế của một số thuật toán. Chúng tôi đề xuất một số thuật toán có thể hữu hiệu hơn. Bên cạnh đó, một số câu hỏi về các tính chất khác của các mạng phức tạp sẽ được đặt ra như các vấn đề tìm hiểu đối với các bạn học viên.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới