HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 1 2017
Thứ tư 11 Tháng 1 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Special varieties
Người báo cáo: GS. N . Budur, Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới