HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 1 2017
Thứ tư 11 Tháng 1 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Special varieties
Người báo cáo: GS. N . Budur, Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày