HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 1 2015 - 01 Tháng 2 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise multiplication in Sobolev spaces
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số mối liên hệ giữa iđêan đơn thức và đồ thị
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Xác suất và thống kê
Giải tích ngẫu nhiên phân thứ (Phần II)
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some New Weighted Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Giải tích
On the injectivity of a real kellerian mapping and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

26 Tháng 1 2015 - 01 Tháng 2 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới