HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 20 Tháng 1 2015
Thứ ba 20 Tháng 1 2015
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy (cont.)
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới