WEEKLY ACTIVITIES

July 2020

Seminar on Algebra and Number Theory
On types of degenerate critical points of real polynomial functions
Speaker: Pham Tien Son

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Geometry and Topology
The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Speaker: Nguyen Van Chau

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Combinatorial enumerations and Graycodeness on restricted growth functions avoiding vincular patterns
Speaker: Tran Thi Thu Huong

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Contributions to the asymptotic study of Hermite driven processes
Speaker: Tran Thi Thanh Diu (University of Jyvaskyla, Finland)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Seminar on Analytic Geometry
The Gelfand–Naimark Representation II
Speaker: Ho Minh Toan

Seminar on Algebra and Number Theory
Strict complete intersections
Speaker: Le Ngoc Long

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Geometry and Topology
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How many zeros of a random polynomial are real?
Speaker: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Analytic Geometry
Introduction to K-thoery I
Speaker: Nguyen Hung

Seminar on Algebra and Number Theory
Phương pháp tính toán vi phân Kähler đối với đa tạp chiều không
Báo cáo viên: Trần Nguyễn Khánh Linh (ĐHSP Huế)

Seminar on Hyperplane arrangements
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres
Speaker: Nguyen Viet Dung

Seminar on Algebraic Geometry
The Dolbeault Theorem
Speaker: Pham Khoa Bang

Seminar on Differential Equations
Regularity estimates for drift diffusion equations with nonlocal diffusion
Speaker: Le Xuan Truong

June 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Public Lecture
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators.
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Speaker: Nguyen Huyen Muoi

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Algebra and Number Theory
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Speaker: Nguyen Hong Duc

Seminar on Analysis
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Speaker: Do Hoang Son

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Connection problems and size of graphs
Speaker: Doan Duy Trung

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

Seminar on Algebraic Geometry
Integration of Differential Forms
Speaker: Nguyen Khanh Hung

Seminar on Algebraic Geometry
Kahler Differentials
Speaker: Pham Khoa Bang

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.p)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebra and Number Theory
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Speaker: Tran Giang Nam

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Speaker: Doan Duy Trung

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Speaker: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Seminar on Algebraic Geometry
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Speaker: Pham Thi Huong

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Computational Geometry
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Analytic Geometry
The Gelfand–Naimark Representation I
Speaker: Ho Minh Toan

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today