WEEKLY ACTIVITIES

Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Thời gian: 17h30, thứ năm, 25/06/2020.

Tóm tắt: Bó là một đối tượng quan trọng của nhiều lĩnh vực như Hình học Đại số, Hình học Vi phân, Tô-pô Đại số, Hình học Phức,... Bài nói trình bày các khái niệm cơ bản của bó như thớ, sự bó hóa, bó ảnh xuôi và bó ảnh ngược, cùng với định lý liên hợp giữa hai hàm tử ảnh xuôi và ảnh ngược. Bài nói cũng trình bày sơ lược về đối đồng điều bó, với một ứng dụng là chứng minh của Định lý de Rham.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back