WEEKLY ACTIVITIES

Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 09/7/2020

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6.

Tóm tắt: Bài nói sẽ trình bày phép giải xuyến cho kỳ dị đường cong phẳng phức dựa trên bài báo của A'Campo và M.Oka (1996) sử dụng các đa thức xấp xỉ Tschirnhausen, từ đó đưa ra một phép tính toán một cách tổ hợp hàm zeta tôpô của đường cong phẳng. Nhờ có đồ thị giải xuyến đã xây dựng trong phép giải kỳ dị ở trên, bài nói sẽ đưa ra một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tô pô.

Back

New Scientiffic Publications