WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 08 July 2020
Wednesday 08 July 2020
09:00 

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

09:00 

Seminar on Algebra and Number Theory
Strict complete intersections
Speaker: Le Ngoc Long

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications