WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 09 July 2020
Thursday 09 July 2020
09:00 

Seminar on Geometry and Topology
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How many zeros of a random polynomial are real?
Speaker: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

17:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications