HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 3 2021 - 28 Tháng 3 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Xêmina Giải tích
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

22 Tháng 3 2021 - 28 Tháng 3 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày