HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 6 2019 - 23 Tháng 6 2019

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành, ĐH Rowan, Mỹ

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A hybrid method for solving a variational inequality involving an infinite family of nonexpansive mappings
Báo cáo viên: Phạm Thanh Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Elementary properties of higher secant varieties and problems
Báo cáo viên: Sijong Kwak (Korea Advanced Institute of Science and Technology-KAIST)

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Orlik-Solomon algebra and shuffle algebra for arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

17 Tháng 6 2019 - 23 Tháng 6 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới