HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Orlik-Solomon algebra and shuffle algebra for arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 20/6/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới