HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành, ĐH Rowan, Mỹ

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we propose a new method for solving an inverse medium scattering problem. The idea of the proposed method is to construct a Carleman weighted objective functional. We prove that this objective functional is convex in an arbitrary set if the Carleman weight parameter is chosen large enough.

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới