HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành, ĐH Rowan, Mỹ

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we propose a new method for solving an inverse medium scattering problem. The idea of the proposed method is to construct a Carleman weighted objective functional. We prove that this objective functional is convex in an arbitrary set if the Carleman weight parameter is chosen large enough.

Trở lại

Công bố khoa học mới