HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 10 2017 - 29 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local cohomology at the beginning
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering”
Hanoi, 26–27/10/2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 1)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering”
Hanoi, 26–27/10/2017

23 Tháng 10 2017 - 29 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày