HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 10 2017 - 29 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local cohomology at the beginning
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering”
Hanoi, 26–27/10/2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 1)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering”
Hanoi, 26–27/10/2017

23 Tháng 10 2017 - 29 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới