HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 10 2017
Thứ năm 26 Tháng 10 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP “Industrial and Operations Engineering”
Hanoi, 26–27/10/2017

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 1)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới