HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 4 2017 - 30 Tháng 4 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Người báo cáo: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

24 Tháng 4 2017 - 30 Tháng 4 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới