HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Thời gian: 9h, Thứ tư 26/4/2017.
Địa điểm: P6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Báo cáo sẽ trình bày một số điều kiện để đường cong xác định bởi đa thức P(x) - Q(y) có thành phần bất khả quy có giống 0 hoặc 1. Qua đó xem xét sự tồn tại hay không tồn tại nghiệm hàm phân hình khác hằng của phương trình P(x) = Q(y).

Trở lại

Công bố khoa học mới