Tin tức

Một ngày với Toán học năm 2018

Thời gian: 20/05/2018

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đơn vị tổ chức:   

  • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  •  Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Poster-06

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới