Tin tức

Thông báo Khóa học dự bị cao học

Viện Toán học 23/07/2018 - 03/08/2018

I) Mục đích:

Viện Toán học tổ chức khóa học để chuẩn bị cho việc học Thạc Sỹ. Thông qua khóa học này, các bạn sinh viên có cơ hội được:

  • Hệ thống lại kiến thức về một số môn cơ bản trong chương trình cử nhân Toán,
  • Lựa chọn một số hướng nghiên cứu để làm Thạc sỹ thông qua việc tham gia seminar các môn học chuyên ngành.

II) Đối tượng và quyền lợi của người tham dự:

Đối tượng: sinh viên năm thứ 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp;

Quyền lợi:

  • Các sinh viên ở xa được xét hỗ trợ đi lại đến Viện Toán và hỗ trợ ăn ở trong thời gian học.
  • Kết quả học tập tại khóa học sẽ là căn cứ chính để Viện Toán học xét chọn tài trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí cho học viên trong chương trình cao học liên kết giữa Viện Toán học và Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

III)  Chương trình  dự kiến:

Mỗi học viên được yêu cầu tham gia ít nhất 2 môn cơ bản và 1 seminar chuyên ngành phù hợp.

1) Các môn cơ bản:

  1. Giải tích: Lương Đăng Kỳ (ĐHQui Nhơn) & Đỗ Hoàng Sơn (VTH).
  2. Đại Số: Nguyễn Đặng Hồ Hải (ĐHKH Huế) & Đỗ Trọng Hoàng (VTH).
  3. Hình học: Nguyễn Thạc Dũng (ĐHKHTN HN) & Nguyễn Tất Thắng (VTH).

2) Seminar các môn học chuyên ngành

  1. Phương trình vi tích phân: Trần Văn Bằng (ĐHSP 2) và Nguyễn Văn Đức (ĐH Vinh).
  2. Toán ứng dụng: Phan Thị Hà Dương (VTH) và Lê Chí Ngọc (ĐHBK HN).
  3. Xác suất và Thống kê: Ngô Hoàng Long (ĐHSPHN) & Phạm Việt Hùng (VTH). 

IV) Đăng kí và xét tài trợ tham gia

1)  Đăng kí tham dự:
Đơn đăng kí theo mẫu gửi về Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 01/07/2018 và kèm theo xác nhận của nơi học hoặc một thư giới thiệu của giảng viên.

2) Hồ sơ xin tài trợ bao gồm: bảng điểm học tập (file PDF) và 1 thư giới thiệu của giảng viên (nếu có).

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới