Hội nghị

Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Ban tổ chức: Đoàn Trung Cường, Nguyễn Duy Tân

Địa điểm: Viện Toán học.

Thời gian: ngày 4-5/3/2022.

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học.

Lý do-mục đích: Tạo điều kiện cho người nghiên cứu, đặc biệt là nhưng nhà nghiên cứu trẻ, trong nước trình bày một số chủ đề và kết quả nghiên cứu về đại số và lý thuyết số

Đăng ký tham dự gửi đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

Công bố khoa học mới