Tin tức

"Mathematical Moments", Toán học trong thế giới

Chương trình Mathematical Moments của Hội Toán học Hoa Kỳ (AMS) cung cấp các poster và phỏng vấn về ứng dụng của toán học trong thế giới hiện đại. Hội Toán học Hoa Kỳ đã thông qua các bản dịch tiếng Việt này và chuyển giao bản quyền sử dụng cho Viện Toán học (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam). Địa chỉ trang chủ của chương trình Mathematical Moments là:

https://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/mathmoments

Chỉ sử dụng cho mục đích giáo dục và truyền bá toán học, phi lợi nhuận. Trước khi sử dụng cho các hoạt động như trưng bày, xuất bản, cũng như các hoạt động quảng bá khác, cần sự cho phép bằng văn bản của Viện Toán học và AMS.


Bản dịch các poster

LAST_UPDATED2