Tin tức

Đăng ký tham dự chương trình "Disordered systems, random spatial processes and some applications"

Disordered systems, random spatial processes and some applications

5 January, 2015 - 3 April, 2015, Henri Poincaré Institute (Paris 5th)

Organizers: Jean-Philippe BOUCHAUD, Pierluigi CONTUCCI, Cristian GIARDINÀ, Pierre NOLIN, Vladas SIDORAVICIUS, Vincent VARGAS.

Registration is free however mandatory on the program website.
Deadline to apply for financial support is : June 2nd, 2014.

Website http://www.ihp.fr/en/CEB/T1-2015

LAST_UPDATED2

Đăng kí xin đề án của CIMPA

CIMPA vừa ra thông báo về việc tuyển chọn các đề án nghiên cứu hoặc tổ chức hoạt động khoa học trong năm 2016. Kèm theo là nội dung các thông báo. Cơ quan nào có nguyện vọng và khả năng tài chính, có thể xem các thông báo kèm theo để làm đề án.

Chi tiết xem trang http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article124&lang=fr

LAST_UPDATED2

Kết quả tài trợ đi dự Đại hội Toán học Thế giới 2014 theo chương trình "NANUM 2014"

Chương trình "NANUM 2014" đã thông báo danh sách những đại biểu từ các nước đang phát triển được tài trợ đi dự Đại hội Toán học Thế giới 2014.

LAST_UPDATED2

Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014

Xơ-un (Seoul), Hàn Quốc vinh dự là nơi tổ chức Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014, diễn ra trong hai ngày 12/8 và 14/8/2014 (Đây cũng là nơi sẽ tổ chức Đại hội Toán học thế giới 2014). Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự và báo cáo được cho tại 

https://sites.google.com/site/icwm2014/

LAST_UPDATED2

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên năm 2014

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia), Quỹ thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài năm 2014.

Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới