Tin tức

Thông báo Giới thiệu các cơ hội hỗ trợ thực tập khoa học cho sinh viên, cử nhân, thạc sĩ

Nội dung: Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học và Trung tâm Đào tạo Sau đại học Viện Toán học sẽ giới thiệu cơ hội thực tập khoa học cho sinh viên, cử nhân, thạc sĩ.

Cán bộ Viện Toán học sẽ giới thiệu các vấn đề nghiên cứu phù hợp với bậc cử nhân và thạc sĩ.

Thời gian: 14h00-16h00 ngày 09/10/2020.

Địa điểm: Phòng 612 nhà A6, Viện Toán học.

Thành phần tham gia: Cán bộ Viện Toán học, Học viên cao học và các sinh viên quan tâm.

Đăng ký tham dự  online tại đây

Thời gian đăng ký: đến 12h00 ngày 8/10/2020

Liên hệ số điện thoại: 024 37560940

LAST_UPDATED2

THƯ MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM VIỆN TOÁN HỌC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, nhân viên Viện Toán học

Viện Toán học được thành lập theo QĐ số 25/CP ngày 05/02/1969 của Hội đồng Chính phủ, và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/10/1970, khi GS Lê Văn Thiêm được Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Viện phó Viện Toán học để phụ trách Viện. Trải qua 50 năm hoạt động, Viện Toán học đã đạt được nhiều thành tích, có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp khoa học và đào tạo của đất nước, được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, giải thưởng có uy tín và sự công nhận của cộng đồng toán học trong và ngoài nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đi vào hoạt động của Viện được tổ chức để nhìn lại quá trình thành lập và xây dựng Viện Toán học và cảm ơn những tập thể, cá nhân đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Viện.

Viện Toán học trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ của Viện về tham dự buổi lễ.

Thời gian: 10h00 thứ Sáu, ngày 16/10/2020.

Địa điểm: Hội trường 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Thư mời này thay cho giấy mời riêng)

LAST_UPDATED2

Thông báo "Lễ kỷ niệm 50 năm Viện Toán học đi vào hoạt động"

Thời gian: 10h00, thứ Sáu, 16/10/2020

Địa điểm: Hội trường 301 A5, Viện Toán học

Chương trình dự kiến

 • Báo cáo tổng quan của Viện Toán học
 • Chia sẻ cảm tưởng của đại diện cán bộ, học viên Viện Toán học
 • Phát biểu của đại diện một số đơn vị bạn
 • Phát biểu của lãnh đạo các cấp
 • Chụp ảnh kỷ niệm
 • Liên hoan nhẹ
LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích

 Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán học.

 2. Yêu cầu về đề tài và sản phẩm đề tài

 Sản phẩm của đề tài là một công bố khoa học có chất lượng tốt hoặc một tiền ấn phẩm (công bố trên trang web của Viện và của Trung tâm) có chất lượng tốt trong đó có ghi nhận hoặc cảm ơn sự tài trợ của Trung tâm, ghi rõ tên và mã số đề tài, hoặc một tiểu luận khoa học về một vấn đề có tính thời sự cao của toán học.

 3. Kinh phí và thời gian thực hiện

 Mỗi đề tài bao gồm chủ nhiệm đề tài và từ 1 đến 2 thành viên nghiên cứu chủ chốt, được thực hiện trong thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng.  Kinh phí tối đa cho đề tài gồm 2 thành viên là 120 triệu/12 tháng, kinh phí tối đa cho đề tài gồm 3 thành viên là 180 triệu/12 tháng. (Nếu thành viên đã có học bổng thì không nhận thù lao nghiên cứu và kinh phí đề tài sẽ điều chỉnh.)

 4. Thông báo tuyển chọn đề tài

 Hằng năm, Trung tâm tổ chức hai lần tuyển chọn. Thông báo tuyển chọn đề tài được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm ít nhất 15 ngày trước mỗi đợt xét chọn.

 5. Điều kiện đăng ký thực hiện đề tài

 Mỗi đề tài nghiên cứu gồm hai hoặc ba thành viên. 

 1. Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu hoặc cộng tác viên của Viện Toán học và trong 10 năm cuối có công bố quốc tế chất lượng tốt.
 2. Thành viên nghiên cứu chủ chốt phải là người có thành tích xuất sắc, thỏa mãn một trong 3 điều kiện sau:
 • Có bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ toán học, toán tin hoặc tin học có điểm trung bình môn toán từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên hoặc tương đương.
 • Đạt giải tại một trong các kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, quốc tế, olympic sinh viên hoặc tương đương.
 • Có bài báo đã xuất bản hoặc được nhận đăng ở tạp chí toán học quốc tế trong danh mục SCI-E.

 6. Hồ sơ đăng ký

 Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký;
 • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài;
 • Bảng điểm học tập bậc cử nhân và thạc sỹ (nếu có) và các minh chứng thành tích (nếu có) của (các) thành viên nghiên cứu chủ chốt. 

7. Tuyển chọn

Giám đốc Trung tâm thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài và các Hội đồng chuyên môn. Hội đồng tuyển chọn có từ năm đến bảy thành viên, trong đó có Giám đốc hoặc Phó giám đốc Trung tâm giữ chức chủ tịch, đại diện Hội đồng khoa học của Trung tâm, đại diện các trưởng nhóm nghiên cứu có chuyên môn liên quan của Trung tâm, đại diện Trung tâm Đào tạo Sau đại học và các nhà khoa học có chuyên môn liên quan (nếu cần thiết).

8. Triển khai thực hiện đề tài

 • Hợp đồng thực hiện đề tài được ký giữa chủ nhiệm đề tài với Trung tâm và Viện Toán học.
 • Thành viên đề tài chỉ được phép thay đổi trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

9. Tiến độ cấp kinh phí

Để đảm bảo việc quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện đề tài, việc cấp kinh phí được tiến hành theo giai đoạn trên cơ sở năm tài chính như sau:

 • Sau khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm đầu. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.
 • Đầu mỗi năm tiếp theo, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.

10.  Đánh giá và nghiệm thu  

1)  Đề tài được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, nếu đáp ứng tiêu chí sau:

a)  Đối với đề tài có thành viên nghiên cứu chủ chốt là thạc sĩ: có ít nhất một công bố được đăng/nhận đăng hoặc một tiền ấn phẩm có thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài là tác giả hoặc đồng tác giả, đăng trên trang web của Viện và của Trung tâm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt. Trong bài báo có ghi nhận và/hoặc cảm ơn sự tài trợ của đề tài (ghi rõ tên và mã số đề tài).

b)  Đối với đề tài mà các thành viên nghiên cứu chủ chốt là cử nhân: đáp ứng tiêu chí ở điểm a) của Khoản này hoặc có một báo cáo khoa học ở mức độ tương đương với một luận văn thạc sĩ, được hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt.

11. Xử lý đề tài không hoàn thành nhiệm vụ

Đề tài không hoàn thành nhiệm vụ không được cấp tiếp phần kinh phí còn lại.

12. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích

Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm nghiên cứu có công bố khoa học tốt để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của Trung tâm.

2. Yêu cầu về đề tài và sản phẩm đề tài

Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học có thành tích nghiên cứu tốt, đặc biệt là trong 5 năm cuối.

Sản phẩm của đề tài tối thiểu là một công bố khoa học được đăng/nhận đăng trên các tạp chí toán học trong danh mục SCI-E hoặc một tiền ấn phẩm có chất lượng tốt. Sản phẩm của đề tài không được dùng để nghiệm thu đề tài khác.

3. Kinh phí và thời gian thực hiện

Đề tài được thực hiện trong thời gian 24 tháng hoặc 36 tháng. Kinh phí tối đa cho một đề tài 24 tháng là 400 triệu; cho một đề tài 36 tháng là 600 triệu.

4 Thông báo tuyển chọn đề tài

Hàng năm, Trung tâm tổ chức hai lần tuyển chọn. Thông báo tuyển chọn đề tài được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm ít nhất 01 tháng trước mỗi đợt xét chọn.

5. Điều kiện đăng ký thực hiện đề tài

1)  Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học, đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng tiến sỹ;
 • Trong thời gian dự kiến thực hiện đề tài không có kế hoạch đi công tác nước ngoài quá 1/3 thời gian;
 • Trong 10 năm cuối tính đến thời điểm đăng ký đề tài, có ít nhất ba công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI-uy tín do Quỹ NAFOSTED ban hành hoặc thuộc danh mục tạp chí quốc tế có hệ số trích dẫn cao và có uy tín cao của ngành Toán do HĐGSNN ban hành, trong số đó có ít nhất một công bố trong 5 năm cuối.

2)  Nhân sự: mỗi thời điểm có không quá 4 thành viên. Khuyến khích mời thành viên trẻ chưa tham gia một đề tài nghiên cứu khác của Trung tâm.

3)  Tại mỗi thời điểm, mỗi cá nhân chỉ được tham gia tối đa một đề tài thuộc dạng này.

6. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký;
 • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí theo năm tài chính;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài.

7. Tuyển chọn

Giám đốc Trung tâm thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài. Hội đồng tuyển chọn có từ năm đến bảy thành viên, trong đó có Giám đốc hoặc Phó giám đốc Trung tâm giữ chức chủ tịch, đại diện Hội đồng khoa học của Trung tâm, các trưởng nhóm nghiên cứu có chuyên môn liên quan của Trung tâm, và các nhà khoa học có uy tín trong Viện.

8. Triển khai thực hiện đề tài

 1. Hợp đồng thực hiện đề tài được ký giữa chủ nhiệm đề tài với Trung tâm và Viện Toán học.
 2. Nhân sự của đề tài được phép thay đổi không quá ba lần và phải bằng văn bản, được Trung tâm và Viện Toán học đồng ý.

9. Tiến độ cấp kinh phí

Việc cấp kinh phí theo giai đoạn trên cơ sở năm tài chính như sau:

 1. Sau khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm đầu. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kính phí còn lại của năm.
 2. Đầu mỗi năm tiếp theo, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.

10.  Đánh giá và nghiệm thu

 1. Đề tài 36 tháng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, nếu có ít nhất một bài báo đã đăng/nhận đăng trên tạp chí SCI-E và một tiền ấn phẩm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt; hoặc một bài báo được đăng/nhận đăng trên danh sách ISI-uy tín của Quỹ NAFOSTED hoặc danh sách tạp chí có chỉ số trích dẫn cao và có uy tín ngành Toán của HĐGSNN.
 2. Đề tài 24 tháng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nếu có ít nhất một bài báo đã đăng/nhận đăng trên tạp chí SCI-E hoặc một tiền ấn phẩm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt.


11. Xử lý đề tài không hoàn thành nhiệm vụ

Đề tài không hoàn thành nhiệm vụ không được cấp tiếp phần kinh phí còn lại.

12. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (30/09/2020)

Thời hạn đăng ký hết ngày 31/10/2020

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới