Tin tức

Thông tin Toán học số 2 (Tập 25 - 2021).

Thông tin Toán học số 2 (Tập 25 - 2021).

LAST_UPDATED2

Danh sách ứng viên đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ngày 03/12/2021, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Toán học đã tiến hành họp xem xét hồ sơ các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Giáo sứ cơ sở Viện Toán học thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 như sau:

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh
đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành

1

Nguyễn Tất Thắng

Phó giáo sư

Toán học/ Hình học - Tô  

2

Hoàng Thế Tuấn

Phó giáo sư

Toán học/ Phương trình vi phân và tích phân

 

LAST_UPDATED2

IM-Simons postdoctoral Fellowship 2022

The Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology invites applications for 2 positions of the IM-Simons postdoctoral Fellowship Program, 2022-2023. The initial appointment will be for one year, with possibility of extension up to a second year. Renewal for the second year will depend on a comprehensive review of the scientific activity of the fellow.
The targets of this program are:

  • to attract foreign young researchers to work at the institute,
  • to provide Vietnamese young researchers a bridge to a long-term scientific career,

Eligibility

Applications are invited from qualified researchers under 40 years of age who have a PhD degree in mathematics no more than five years before the deadline of the application. Preferences will be given to research areas of the institute, see the website http://math.ac.vn/en/.
Salary and benefits

The salary will be 16000 USD per year and a subsidy for accommodation. In addition, the fellows will receive a round flight ticket and a research grant up to 1.000 USD per year for attending conferences and small equipment.
How to Apply

Interested candidates should submit the following documents to Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :

  • Curriculum Vitae;
  • List of publications;
  • A research proposal (no more than four pages);
  • Two recommendation letters.

The submission deadline is January 15, 2022. Applications will be considered until the positions are filled. The expected starting date of the fellowship is before June 30, 2022. Informal queries should be sent to the above email address.

LAST_UPDATED2

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

  1. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của ứng viên TS. Nguyễn Tất Thắng
  2. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của TS. Hoàng Thế Tuấn.
LAST_UPDATED2

Thông báo triệu tập ứng viên tham gia phỏng vấn tuyển viên chức năm 2021

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 thông báo triệu tập các ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tại vòng 2:

1. Phổ biến quy chế tuyển xét viên chức

Thời gian: Từ 14h00 (ngày 17/11/2021) 
Địa điểm: Phòng 201 A5, Viện Toán học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Phỏng vấn

Thời gian: Từ 14h00 (ngày 19/11/2021) và từ 8h30 (ngày 20/11/2021)

Địa điểm: Phòng 201 A5, Viện Toán học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Xem Thông báo triệu tập tại đâyLịch phỏng vấn tại đây.

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới