Tin tức

Thông báo tuyển chọn học viên cao học: Thực tập Nghiên cứu Khoa học (Đợt 1 năm 2022)


Trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ Đào tạo Thạc sỹ ngành toán ứng dụng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, Viện Toán học thông báo tuyển chọn 08 cử nhân tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các bộ Viện Toán học:

1. Đối tượng & mục đích:

Đối tượng: Học viên cao học (Đợt 1 năm 2022) của chương trình Cao học Toán quốc tế phối hợp giữa Viện Toán học và Học Viện Khoa học và Cộng nghệ, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Mục đích: Xây dựng kiến thức nền tảng chuẩn bị cho các bậc học cao hơn và tìm hiểu các hướng nghiên cứu và ứng dụng toán học.

2. Đăng ký và tuyển chọn

  • Đơn đăng ký tham gia chương trình (với thông tin chuyên ngành, cán bộ dự kiến hướng dẫn khoa học (nếu có)), Lý lịch khoa học, Bằng tốt nghiệp đại học, Thư giới thiệu và các minh chứng về thành tích học tập, nghiên cứu khác như bằng khen, giải thưởng,… (nếu có) gửi đến Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước 06 tháng 03 năm 2022.
  • Thời gian phỏng vấn dự kiến: 10 tháng 03 năm 2022
  • Thời gian thi cao học dự kiến: 23-24/04 năm 2022

3. Quyền lợi

  • Được tham gia học tập và thực tập nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cán bộ Viện Toán học;
  • Được hỗ trợ tài chính 5 triệu /1 tháng trong thời gian thực hiện đề tài;
  • Các học viên có thành tích học tập và nghiên cứu tốt được xem xét tài trợ nghiên cứu khoa học thông qua các Đề tài tài năng trẻ của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học Quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO; được giới thiệu xin tài trợ học bổng của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) cho bậc Thạc sỹ trong khuôn khổ thỏa thuận tài trợ của VINIF cho chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng của Viện Toán học.
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới