HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 10 2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On extension of paracanonical curvers of genus 6
Speaker: PGS. TS Hoàng Lê Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the de Rham cohomology for relative formal schemes
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Computational methods for large-scale and multimodal omics data
Người báo cáo: Đỗ Văn Hoàn (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức
Báo cáo viên: Trương Thị Hiền (Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Big Picard Theorem for jet differentials and non-archimedean Ax-Lindemann Theorem
Người báo cáo: Huỳnh Đình Tuân (Đại học Sư phạm Huế)

Xêmina Xác suất và thống kê
Climate change and rice yield: Compositional scalar-on-density regression approach
Người báo cáo: TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại

Xêmina Hình học đại số
Beauville-Laszlo theorem and generalization
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Foliated MLD and LCT
Speaker: Yen-An Chen (National Center for Theoretical Science)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Dang Quoc Huy (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Roth's Theorem and Schmidt Subspace Theorems
Speaker: TS. Ngô Trung Hiếu (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Model theory of adeles and Grothendieck rings
Speaker: Jorge Cely (VIASM)

Xêmina Hình học đại số
Faltings' theorem
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Université Paris-Saclay)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Bounds for the resurgence and asymptotic resurgence of ideals
Speaker: Do Van Kien

Xêmina Hình học và Tô-pô
Motivic integration on special rigid varieties and the motivic integral identity conjecture
Speaker: Nguyen Hong Duc (Thang Long University)

Xêmina Xác suất và thống kê
Sparse prediction and anticipating the requests of declaration of natural disasters for a drought event in France
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Yên (Université Paris Descartes)

Xêmina Hình học đại số
Uniformization of spherical varieties
Người báo cáo: Nghiêm Trần Trung (Université de Montpellier)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Geometry of moduli spaces of local Galois representations
Speaker: Bao Viet Le Hung (Northwestern University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On quasi-F-splitting
Speaker: Hiromu Tanaka (University of Tokyo)

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Tháng 10 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới