HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 31 Tháng 10 2022
Thứ hai 31 Tháng 10 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới