HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 14 Tháng 10 2022
Thứ sáu 14 Tháng 10 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Foliated MLD and LCT
Speaker: Yen-An Chen (National Center for Theoretical Science)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Dang Quoc Huy (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới