HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Geometric Approximation via Coresets
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê
Thời gian: 8h30, Thứ 5 ngày 7/6/2018
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới