WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 24 March 2021
Wednesday 24 March 2021
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

10:00 

Seminar on Analysis
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications