HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 1 2021
Thứ tư 27 Tháng 1 2021
08:00 
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Classification of simple hypersurface singularities in positive characteristic
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

09:30 

Xêmina Giải tích
Some problems in pluripotential theory
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới