HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 1 2021
Thứ ba 19 Tháng 1 2021
13:00 

Xêmina Hình học đại số
Algebraic deformation theory for algebras and presheaves. L-infinity structure on the Gerstenhaber-schack complex
Báo cáo viên: Đinh Văn Hoàng (Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày