HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 1 2021
Thứ ba 05 Tháng 1 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Regularity of optimal solutions and multipliers to a elliptic optimal control problem.
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới