HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Regularity of optimal solutions and multipliers to a elliptic optimal control problem.
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Thời gian: 9h Thứ Ba ngày 5/1/2021

Địa điểm: Phòng 612 A6 Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt

Tóm tắt: In this talk, we present some new results on regularity of optimal solutions and multipliers to a elliptic optimal control problem. We show that under certain conditions the opimal solutions and multipliers are Holder continuous.

Trở lại