HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 1 2021
Thứ tư 06 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A fiberwise criterion for flatness of morphisms of infinite type
Speaker: Phùng Hồ Hải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới