HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 12 2020
Thứ năm 17 Tháng 12 2020
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths
Báo cáo viên: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

13:00 

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới