HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 29 Tháng 10 2020
Thứ năm 29 Tháng 10 2020
09:30 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 5
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Importing data for MIP models by interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới