HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 29 Tháng 10 2020
Thứ năm 29 Tháng 10 2020
09:30 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 5
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Importing data for MIP models by interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày