HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

09:30 

Bài giảng viện
The perfectoid approach to purity questions
Báo cáo viên: Professor Kestutis Cesnavicius

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày