HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 27 Tháng 10 2020
Thứ ba 27 Tháng 10 2020
08:30 

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới