HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về JavaView
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới