HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 23 Tháng 10 2020
Thứ sáu 23 Tháng 10 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề và Tính toán trong Đại số giao hoán
Hà Nội, 23/10/2020

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariant subvarieties with small dynamical degree
Báo cáo viên: Takahiro Shibata (National University of Singapore)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Dynamical equivariant minimal model program
Báo cáo viên: Sheng Meng (KIAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày