HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 23 Tháng 10 2020
Thứ sáu 23 Tháng 10 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề và Tính toán trong Đại số giao hoán
Hà Nội, 23/10/2020

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariant subvarieties with small dynamical degree
Báo cáo viên: Takahiro Shibata (National University of Singapore)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Dynamical equivariant minimal model program
Báo cáo viên: Sheng Meng (KIAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới