HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 22 Tháng 10 2020
Thứ năm 22 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part II)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

09:30 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 4
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thành

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới